صفحه فیسبوک ما

بررسی تاریخ مالزی

MEMOLINE_CONSUTING_GROUP_

شناخت بيشتر پادشاهي مالزي

نام رسمي:مالزيا 

پايتخت:كوالالامپور

شهرهاي مهم:پيننگ، جوهور بارو، پوتراجـایا

زبان رسمي:  باهاسا مالايي

روز استقلال ( جدايي از انگلستان): سوم آگوست 1957

مساحت كل:  329،847 كيلومتر مربع

جمعيت: ۲۷،۷۳۰،۰۰۰ سرشماري سال 2008

تـــژاد:67% مالايي، 25% چيني و 7% هندي

مذهب: اسلام (٪۴/۶۰)، بودائیسم (٪۲/۱۹)، مسیحیت (٪۱/۹)، هندوئیسم (٪۳/۶)

واحد پول ملي:رينگت مالزيا ( 1USD=3.5RM)

نوع حكومت:  پادشاهي فدرال (رئيس دولت و نمايندگان مجلس توسط راي مردم انتخاب مي شوند)

رئيس دولت:نخست وزير

نخست وزير كنوني:تون نجيب رازاق (از سوم آوريل 2009)

معاون نخست وزير: محي الدين ياسين

MEMOLINE_CONSUTING_GROUP_

بررسي تاريـخ مالــزي

 

تاريخ مدون مالزي به قرن اول قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد. منطقه باستاني مالزي درمحل تقاطع شرق و غرب واقع شده است و مسافران زيادي از قسمت هاي مختلف دنيا برايبازديد به اين منطقه سفر مي كنند. شواهد مبني بر تمدن باستاني نظير سنگ قبرها را ميتوان در درهBujangو درهMerbok و در ايالت Kedah يافت و رده هايي از تمدن بودائي و هندي كه تحت تاثير هند و چين در اينكشور شكل گرفته است نيز در اين منطقه يافت مي شود.

درصده 14 ميلادي نفوذ اسلام  به اين منطقه وارد شد و پادشاهي ملاكا در آن زمان با آغوش باز پذيراي آن بود و شخصاً به گسترش آن در منطقه كمك شاياني كرد و كم كم در سراسر كشور گسترش پيدا كرد اما نواحي از كشور كه در تلاش برقراري روابط تجاري با كشور چين بود تحت تاثير آيين آنها قرار گرفتند.   

در سال 1511 ميلادي در پي تجارت ادويه از ملاكا پرتغالي ها به ملاكا حمله كردند و حكومت سلطنتي را سرنگون كردند و مالزي را استعمار كردند. با اين پيروزي پرتغالي ها كليساهاي كاتوليك را در قسمت هاي محلي كشور بنا نمودند.  اما در سال 1641 هلند كنترل ملاكا را در دست گرفت. در پايان قرن 18 و به دنبال انقلاب صنعتـي در اروپا  بريتانيا (انگلستان) وارد اين كشور شد و بخش هايي از اين كشور را تحت استعمار خود درآورد كه اين مناطق Straits Settlements ناميده شد و به طور زيركانه در اداره امور ايالت هاي مستقل پيشين وارد شد.  

منطقه شرقي مالزي، ساباح به عنوان مستعمره پادشاهی برنئوی شمالی كه تحت نظارت  شركت Chartered و British North Borneo  حکومت می کرد قرار گرفت و ايالت ساراواك به مدت 100 سال به عنوان قلمرو شخصی خانواده بروک که به آنها راجاهای سفید (پادشاه سفيد) مي گفتند در آمد.

در سال 1941 ژاپني ها به كشور حمله كردند و به مدت سه سال اين كشور را تحت تسلط خود در آوردند و تا پس از بمباران شهرهاي ناكازاكي و هيروشيما  بر اين كشور حكومت كردند.

پايان جنگ جهاني دوم، آغاز تولد ملي گرايي كشور مالزي است.

در 31 آگوست 1957 در ساعت 9 صبح،تونكو عبدالرحمان(اولين نخست وزير)  استقلال ايالت هاي مالزي را اعلام كرد و در پي آن مالزي آزادي همراه با آرامش و صلح را بدست آورد.  

در سال 1963 مالزي، سنگاپور، ساباح و ساراواك با يكديگر متحد شدند و اتحاديه مالزي شكل گرفت (اما سنگاپور در 1965 از اين اتحاديه كناره گيري كرد).

MEMOLINE_CONSUTING_GROUP_prime ministers malaysia.png