صفحه فیسبوک ما

ویزای تحصیلی در مالزی

 

تنها در فکر تحصیل در مالزی باشید یا اینکه پذیرش شما در دست بررسی باشد و یا پذیرش تحصیلی از یکی از پوهنتون های مالزی را دریافت نموده باشید، نکات ضروری در مورد ویزای محصلیی و قوانین مرتبط با آن از مطالبی هستند که حتماً باید پیشاپیش مطالعه نمایید؛
جز در مواردی که محصل دارای اقامت خانه دوم مالزی باشد، تحصیل تمام وقت در پوهنتون های مالزی فقط تحت  ویزای محصلیی امکان پذیر است به این معنا که مثلاً اگر شخصی ویزای توریستی داشته باشد، قانوناً امکان تحصیل در هیچمرکز آموزشی در مالزی را نخواهد داشت و در صورت تمایل به گذراندن دوره ای هر چند کوتاه مدت، حتماً باید ویزای خود را به ویزای تحصیلی تغییر دهد. جریان صدور ویزای تحصیلی تنها بعد از اخذ پذیرش تحصیلی در یک کالج یا پوهنتون شروع می شود و معمولاً یک ماه و نیم تا دو ماه و نیم زمان نیاز دارد.
در مورد محصلان اغلب کشورها لازم است که محصل پس از اخذ پذیرش تحصیلی تا زمان آماده شدن ویزای محصلیی خود در اداره مهاجرت مالزی در کشورش منتظر بماند و تنها بعد از صدور ویزا می تواند وارد مالزی شو.

 

به طور کلی گردش کار صدور ویزای محصلیی در مالزی به این صورت است که پس از صدور نامه ی پذیرشOffer letter از سوی پوهنتون و پرداخت هزینه های لازم از سمت محصل، مدارک درخواست ویزا از پوهنتون به کمیته کنترل کیفیت آموزش عالی مالزی ارسال می شود. کمیته کنترل کیفیت، مجدداً صلاحیت محصل را برای تحصیل در آن دوره و پوهنتون بررسی می نماید و پس از تایید نهایی پرونده را برای صدور ویزا به اداره مهاجرت مالزی می فرستد. زمانی که ویزا در اداره مهاجرت مالزی صادر شد، پوهنتون پاسپورت محصل را می گیرد و به اداره مهاجرت می فرستد تا ویزا در پاسپورت ثبت شود. این پروسه ی کاری حداقل دوماه زمان نیاز دارد و گاه ممکن است تا پنج ماه نیز طول بکشد. حضور محصل در اداره مهاجرت یا سایر نهاد ها جز در موارد خاص به هیچ وجه الزامی نیست و گردش کار ویزا از طرف پوهنتون پیگیری و انجام می شود.

 

afghanistan passport.jpg