صفحه فیسبوک ما

هزینه های زندگی در مالزی

هزینه زندگی یکی از مهمترین مواردی میباشد که محصلین قبل از ورود به مالزی در رابطه به آن اطلاعات کمائی میکنند، زندگی در مالزی و هر کشور دیگری به شرایط و محل زندگی بستگی دارد به این معنی که اگر خواسته باشیم در مناطق شیک و چند ستاره زندگی کنیم طبعا سطح هزینه های مان به مراتب بالا خواهد بود، ولی اگر خواسته باشیم بطور معمولی زندگی خویش را به پیش ببریم میتوانیم از میزان هزینه گزاف خویش جلوگیری نمائیم و زندگی مقرون به صرف در دیار هجرت داشته باشیم .

هزینه های اعلان شده در این بخش بعنوان هزینه زندگی بطور معمولی در مالزی بر اساس تجربه های چندین ساله مشاورین مان در مالزی میباشد

بطور کلی هزینه های زندگی را در مالزی میتوان به سه کتگوری طبقه بندی نمود.

که در این جاه بطور خلاصه به شرح آن پرداختیم.

·         هزینه تحصیل در مالزی : در رابطه به میزان هزینه تحصیلی در مالزی نظر به نوع رشته، مقطع تحصیلی و پوهنتون از همدیگر فرق میکند کل هزینه بطور کامل در ورقه پذیریش یا Offer Letter  که در شروع راجستریشن از طرف پوهنتون به محصل داده میشود شرح گردیده است، محصلین متقاضی میتوانند حتی قبل از اقدام اطلاعات در رابطه به هزینه تحصیلی را از نمایندگی های ارتباطی مان در افغانستان در ولایات مختلفه جهت تصمیم گیری شان کمائی نمایند.

·         هزینه لیلیه و یا هم اجاره خانه : این هزینه که شامل اجاره ماهیانه خانه در لیلیه یا آپارتمان، هزینه آب و برق و هزینه انترنت  میباشد در ماه بطور تقریبی 130 دالر الی 180 دالر تمام میشود، این نوع هزینه نظر به موقعیتی که محصل برای زندگی خویش انخاب میکند فرق دارد .

·         هزینه های ثابت و خورد و خوراک : این نوع هزینه ها که شامل هزینه های غذا، مصرف گاز، ترانسپورتشن، دارو و سایر مصارف همنوع میشود در ماه بطور تقرییبی 100 الی 150 دالر میشود.

بدین ترتیب میتوان گفت که هزینه متوسط زندگی برای یک محصل در مالزی ماهانه 250 الی 300 دالر معادل به دوازده هزار الی پانزده هزار افغانی خواهد شد. امکانات لیلیه در پوهنتونهای موجود و به آسانی قابل هماهنگی است.ضمن اینکه برای دانشجویان کاملا به صرفه خواهد بود که از  لیلیه (خوابگاه) استفاده کنند .